Home

Wilt u postzegel bestellen klik hierNiemand kiest ervoor waar we geboren worden, daarom is het onze verantwoordelijkheid om te zien naar de armen in deze wereld. Het is fantastisch dat wij onze overvloed kunnen delen. Wij horen als Nederlanders tot de rijkste 5% van de wereld. Zo kunnen wij helpen om anderen een betere toekomst te geven!

Het doel van stichting Build on a Rock is het steunen van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Dit willen we doen door het inzamelen van geld en door praktische hulp te bieden in de ontwikkelingslanden zelf.

We willen u graag alles vertellen over ons werk en ons doel!

Vier maal per jaar komt onze ‘News on the Rock’ nieuwsbrief uit. De laatste nieuwtjes, berichten uit Afrika en vooruitzichten op het gebied van onze projecten kunt u hierin lezen. Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen, schrijf u dat voor onze nieuwsbrief.

“Heeft U vragen, opmerkingen of tips voor ons? Neem dan snel contact met ons op!”

 

Projectbezoek 2012 (Rakops & !Xere)

In november 2012 is Regardt Krüger (voorzitter stichting Build on a Rock) op projectbezoek geweest in Botswana. Het doel van het bezoek was het inventariseren van de huidige stand van zaken.

In 2012 is er niet veel nieuws gebeurd bij de projecten in Rakops en Xere. Dit komt door een gebrek aan geld, maar bovenal ook door een gebrek aan tijd. Achteraf gezien kwam het John goed uit dat er geen geld was voor de verdere bouw van de kleuterschool in Xere. Door zijn kwakkelende gezondheid, privé omstandigheden binnen de familie, watertekort en de voorbereidingen van de bruiloft is het een druk jaar geweest. Pas tegen het einde van het jaar is de rust teruggekeerd. Het geld kwam daarom op het juiste moment en wordt weer ervaren als een gebedsverhoring.

Watertekort

Het is een watertekort in Xere en Rakops. Door de reorganisatie van de regering is het waterbeheer niet meer in handen van de lokale regering, maar wordt het landelijk geregeld. Deze landelijke organisatie heeft vervolgens een 100 kilometer lange waterpijp, bovengronds aan laten leggen. Deze oplossing werkt niet, de pijp gaat regelmatig kapot. Hierdoor moet John of Victor bijna dagelijks water gaan halen in een naburig dorp waar ze een eigen water gat hebben.

John wil graag een waterpomp kopen, zodat hij water uit de rivier kan pompen. Dit water kan voor bouwwerkzaamheden gebruikt worden, o.a. in Xere. Ook wil hij een zandfilter maken, zodat ze eventueel het rivierwater kunnen filteren of zodat ze een eigen water gat kunnen boren en dat water kunnen filteren. Regardt heeft toestemming gegeven om een deel van het overgemaakte geld hiervoor te gebruiken.

 

Status Rakops

Kleuterschool

De zomervakantie in zuiderlijk Afrika staat op het punt om te beginnen. In december zijn alle scholen gesloten.

In augustus is er een grote reorganisatie binnen de Botswaanse regering geweest. Hierdoor moesten veel gezinnen in Rakops verhuizen. Daardoor zijn er sinds augustus dit jaar 20 kinderen minder die naar de kleuterschool gaan. Dit waren allen betalende kinderen, omdat de ouders een goede baan bij de regering hebben. Hierdoor komt de kleuterschool nu geld te kort. Om de leerkrachten te kunnen betalen heeft Regardt toestemming gegeven om een deel van het overgemaakte geld hiervoor te gebruiken.

Er zijn steeds minder aidswezen, doordat de regering aidsremmers verspreidt. Hierdoor blijven ouders langer leven. Er zijn drie soorten medicijnen die afwisselend gebruikt kunnen worden naarmate het lichaam van de patiënt resistent wordt voor een van de medicijnen. Gemiddeld kan een persoon 3 jaar lang een van de medicijnen gebruiken, voordat zij resistent worden. Er zijn echter ook gevallen bekend waar een persoon al 9 jaar lang hetzelfde medicijn gebruikt. De noodzaak voor het sponsorproject in Rakops neemt dus langzaam af.

Er zit een grote scheur in de muur van één van de lokalen. Dit wordt veroorzaakt doordat de vloer omhoog komt. John vermoedt dat dit door water onder de grond veroorzaakt wordt. De scheur is nog geen probleem, maar als het blijft groeien kan het uiteindelijk voor instortingsgevaar zorgen. Als het inderdaad door het water wordt veroorzaakt, dan is de verwachting dat de vloer niet veel verder omhoog komt. Er is dit jaar weinig regen gevallen en de rivier wordt steeds kleiner. John houdt het nauwlettend in de gaten.

Sponsorproject / Mavis

Mavis is ziek geweest, waardoor ze niet veel tijd kon besteden aan het sponsorproject. Inmiddels is zij geopereerd en aan het revalideren. John had gehoopt dat Philippa (zie “Zendingsechtpaar”) ondertussen het sponsorproject in Rakops zou gaan coördineren of ondersteunen, maar ze is nu in verwachting en zal ze dit dus niet op zich kunnen nemen. Wanneer Mavis zich weer beter voelt zal zij waarschijnlijk haar werkzaamheden voor het sponsorproject weer oppakken.

Continuïteit

Het gaat goed met de kleuterschool. Er zijn af en toe wat personele problemen, maar geen fundamentele. John is niet direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Ntsono is directrice en dat gaat goed. John ondersteunt Ntsono en de juffen wel op verschillende wijzen, dit zal Victor overnemen wanneer John deze taak niet kan vervullen. Victor haalt en brengt veel kinderen al dagelijks en is nauw betrokken bij de school. Eventuele financiële tekorten worden dan, zoals dat nu ook gedaan wordt, vanuit de bakkerij aangevuld. Er zijn dit jaar wat financiële problemen door het wegvallen van 20 betalende kinderen, maar omdat er steeds minder aids wezen zijn, betalen de meeste kinderen nu schoolgeld.

Leerverwerkingsbedrijf en bakkerij

Het gaat niet goed met het leerverwerkingsbedrijf. Naast Victor werken er nog maar twee parttime medewerkers. Met de bakkerij gaat het wel erg goed. Mlaki is de manager. Ze hebben een contract gekregen van een nabijgelegen secondairy school. Hier leveren ze nu ongeveer 250 broden per dag aan, 1.250 broden per week. De reden dat zij dit contract gekregen hebben is vanwege een aanpassing in de wet, hierdoor moet een lokale bakkerij gebruikt worden, indien aanwezig.

Kerk

Het gaat op dit moment niet goed in de gemeente. Er is weer een nieuwe kerk gekomen, met een valse leer, die veel mensen trekt. John speelt met het idee om een prekenreeks op te gaan nemen en hiermee door het land te gaan trekken om zo wat tegenstand te kunnen bieden tegen deze nieuwe kerk.

Bruiloft

John en Ntsono zijn gelukkig getrouwd. John heeft Ntsono onder de boom bij de kleuterschool ten huwelijk gevraagd. Het was een grote bruiloft waar 300 tot 400 gasten bij aanwezig waren. De bruiloft werd gehouden in de kleuterschool en ze moesten buiten een tent opzetten, zodat alle gasten in de schaduw konden zitten. John en Ntsono wonen nu in Johns huis aan de rivier.

Zendingsechtpaar

Robert en Philippa wonen met hun hun vier kinderen (de jongste is in december uitgerekend) in de oude crèche. Robert is een 29 jarige Roemeen die theologie gestudeerd heeft, Philippa is Brits. Met hun sponsorgeld hebben zij de oude crèche helemaal opgeknapt. Er zit weer een goed dak op (deze was bij een vorige storm er af gewaaid) en ze hebben wat extra kamers gemaakt. Momenteel zijn ze druk bezig met taalles. Het zal ongeveer 2 jaar duren om de taal te leren. Tot die tijd verricht Robert wat hand en spandiensten, maar vervult verder geen specifieke taak. Robert heeft de roeping gekregen om het de bushmen te gaan werken, het is alleen nog niet duidelijk of hij dat in Xere gaat doen, of elders.

Assistent

John wil nog steeds een assistent. Er is een kandidaat die nu in Maun werkt. Het is echter nog niet zeker of zij interesse heeft. Zij is erg goed, maar ze verdient nu ongeveer 3.000 Pula per maand. Wellicht zou zij voor 2.000 Pula per maand in Rakops willen komen werken, maar de leraressen verdienen minder. Ntsono en de leraressen verdienen nu 1.000 Pula per maand. Mlaki verdient als bedrijfsleider 1.200 Pula. Wanneer de assistent van John meer zou gaan verdienen dan deze mensen, zou dat jaloezie kunnen opwekken. Andere kandidaten zijn er echter op dit moment niet.

 

Status Xere

Kleuterschool

Het bouwen ligt al maanden stil wegens geldgebrek en watertekort. John heeft één nachtbewaker aangehouden om de school te bewaken, deze heeft hij uit eigen zak betaald. Ook heeft hij zijn beste werker aangehouden en voorzien van allerlei klusjes. Nu er weer geld is wil John in januari weer beginnen met bouwen. Om de mensen in Xere weer enthousiast te maken heeft hij alvast één week, eind november, met de mensen gewerkt.

John schat dat hij met het overgemaakte geld de school af kan maken, inclusief het toiletblok. Het werk kan vanaf januari ongeveer 3 tot 6 maanden duren, afhankelijk van het weer. Het is dan namelijk midden in het regenseizoen.

Zodra de school af is wil John direct met lessen beginnen. Hij schat dat er ongeveer 30 kinderen in Xere zijn die naar de kleuterschool kunnen, waarvan er in eerste instantie ongeveer 15 naar de school zullen gaan.

Onderwijs

Het vinden van docenten blijft een moeilijk punt, maar er zijn een aantal mogelijkheden. John verwacht dat er in eerste instantie ongeveer 15 kinderen naar de school zullen gaan. Hiervoor is één juf en één assistent nodig. Een juf en assistent mogen samen les geven aan 25 kinderen.

John had de hoop dat een meisje uit de settlement juf kon worden, maar inmiddels is zij zwanger geworden en komt zij niet meer in aanmerking.

Mavis is één van de kandidaten die hier les zou kunnen geven, maar het is nog niet duidelijk of zij dit ziet zitten. Ook een mogelijkheid is één van de juffen uit Rakops. Deze juf heeft wel een fragiele gezondheid en zal dus altijd vervoer nodig hebben naar Xere. Een derde optie is dat Ntsono les gaat geven op de school. Hoe dit zal gaan in combinatie met haar functie als directrice van de school in Rakops is nog niet duidelijk. Eén van de assistenten uit Rakops zou de juf kunnen ondersteunen.

Sponsorproject Xere

John wil niet direct beginnen met een sponsorproject. Hij wil eerst de school een tijdje draaiende hebben, zodat hij iemand kan opleiden die het sponsorproject kan coördineren. Het plan zou dan zijn om in 2014 te beginnen met een sponsorproject.

Bedrijf

John is bezig met het opzetten van een bedrijfje in Xere. Hiervoor krijgt hij steun van een groot bedrijf die hier fondsen voor vrijgemaakt heeft. Het is de bedoeling dat de mensen in Xere zelf zandzakken-bouw-paketten gaan maken. In eerste instantie was het de bedoeling dat zij alleen zandzakken zouden maken, maar John heeft ook een manier gevonden om zelf de frames te maken. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dit precies opgezet gaat worden, maar waarschijnlijk ergens in 2013. Er is in Botswana al veel interesse voor dit product. Dit bedrijfje zou vervolgens de kleuterschool van financiële middelen voorzien. Dit is ook deel van het projectplan voor het bedrijfje.

Continuïteit

John wil dat Mlaki (die nu leiding geeft aan de bakkerij) leiding al geven aan het nieuw op te zetten bedrijfje. Mocht John zijn taken niet meer kunnen vervullen, dan zal Mlaki er voor zorgen dat de kleuterschool in Xere blijft draaien. Dit is eenzelfde rol als die Victor voor Rakops zou krijgen. Financieel zal de school ondersteund worden vanuit het zandzakkenbedrijfje. Om het schooltje medio 2013 te kunnen laten ‘proefdraaien’ is wel geld nodig. Wellicht kan Build on a Rock hierbij helpen.

 

Conclusie

De kleuterschool in Rakops loopt goed. De continuïteit is niet meer volledig afhankelijk van John en stichting Build on a Rock. Het sponsorproject daar blijft wel moeizaam verlopen. De noodzaak voor een sponsorproject loopt wel langzaam af. Wellicht kan het sponsorproject in Rakops op ten duur ook afgebouwd worden en verplaatst worden naar Xere.

Het project in Xere heeft flinke vertraging opgelopen. Dit komt voornamelijk door geldgebrek, maar ook andere externe factoren. Nu er weer financiële ruimte is, is de verwachting dat de school medio 2013 kan beginnen. Met het opzetten van het zandzakkenbedrijfje zijn er goede vooruitzichten voor de financiële continuïteit van de school in Xere. Het vinden van geschikte leerkrachten blijft echter moeilijk. De behoefte aan een kleuterschool in Xere is onverminderd groot. Gedurende de bouw de afgelopen jaren is de lokale bevolking erg enthousiast geworden en de kans van slagen is daarom zeer groot.

 

Projectbezoek 2010 !Xere

Build on a Rock reisverslag

Na drie weken in Botswana door gebracht te hebben is de groep vrijwilligers op woensdag 6 oktober veilig aangekomen op Schiphol. Het heeft ruim twee weken geduurd voordat iedereen weer gewend was aan het ritme van Nederland. Wij kijken echter allen terug op een mooi avontuur waarin wij prachtige mensen hebben leren kennen, wonderschone natuur hebben mogen aanschouwen en waarin wij een verschil hebben kunnen maken. En dat laatste is het meest dankbare dat er is.

Lees meer: Projectbezoek 2010 !Xere

   

Voor de school in !Xere is het organisatorisch niet mogelijk om individueel een financieel sponsorplan op te zetten. De school heeft echter wel structurele financiële steun nodig. Hiervoor hebben we ‘Vrienden van Build on a Rock’ in het leven geroepen. Op deze manier kunt u voor een bepaalde tijd een vast bedrag maandelijks / (half)jaarlijks doneren en hiermee de hele school ondersteunen. Zo voorziet u in lesmateriaal, maaltijden, salaris van de leraressen en andere onkosten van de school.

Maak uw gift over op rekeningnummer: 1379 28 106, onder vermelding van ‘Vriend van Build on a Rock’.

Diep in het binnenland, tussen het Kalahari wildpark en de Makgadikgadi zoutpannen, ligt het stoffige, armoedige dorpje !Xere. Hier wonen de San (bosjesmannen), deze groep leeft geïsoleerd van de rest van de Botswaanse bevolking en wordt niet door hen geaccepteerd. De San, nomadisch van oorsprong, zijn door de overheid naar !Xere verplaatst. Veel van de San brengen hun dag nu door met alcohol. De kleuters daar kunnen nergens heen.

De Botswaanse regering voorziet alleen in basis en middelbaar onderwijs. Kleuterscholen zijn alleen in de grote steden te vinden. Wanneer de San kinderen oud genoeg zijn om naar de basisschool te gaan, hebben zij een grote achterstand.

Op dit moment lijkt het een uitzichtloze situatie. Om deze benadeelde bevolkingsgroep te helpen en ook hen zicht op een goede toekomst te geven, willen wij in !Xere een kleuterschool bouwen.

Het verkrijgen van een stuk grond in Botswana kan jaren duren door allerlei ambtelijke constructies. Na vele jaren wachten is eindelijk een stuk grond toegewezen. De bouw kan nu snel beginnen.

Lees het laatste nieuws in onze nieuwsbrief of in het projectbezoek afgelopen september!

Ook dit project kan niet gerealiseerd worden zonder uw hulp. Steun daarom de bouw van de school in !Xere financieel. Maak uw gift over op rekeningnummer: 1379 28 106, onder vermelding van ‘Bouw !Xere’.

Medio 2009, drie jaar na aanvang van het project in Rakops, is de door Build on a Rock gerealiseerde kleuterschool in gebruik genomen.

De school in Rakops is prachtig geworden dankzij de bijdrage en steun van veel mensen uit Nederland. “De kinderen maken nu blijmoedig gebruik van de nieuwe school. De sociale dienst was zeer behulpzaam, zij lieten ons al gauw gebruik maken van de gebouwen. Wij hebben een goede  relatie met de nieuwe maatschappelijk werkers die onlangs naar onze regio zijn over geplaatst. Dat is een gebedsverhoring.”  Aldus John Walters, britse zendeling en manager van de school.

Op wonderbaarlijke wijze is Build on a Rock in 2005 in contact gekomen met John Walters. Hij vroeg ons om ondersteuning voor het onderwijs. De kinderen in Rakops hebben een leerachterstand, waardoor velen niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Het probleem begint echter al in de kleuterjaren. John wilde, samen met het zendelingechtpaar Jeary, de bestaande kleuterschool meer mogelijkheden geven, zodat de kinderen beter voorbereid worden op het verdere onderwijs. Zijn plan was om een multifunctioneel gebouw te bouwen, die later ook dienst kon doen als gemeenschapsgebouw.

In 2006 heeft Build on a Rock een aantal fondsenwervingsactiviteiten georganiseerd: bloemverkoop op de Braderie van Bleskensgraaf, een benefietconcert van de band Yadah!, een benefietbuffet en als klapper The GospelNight of the Proms, in Sporthal de Kuip met The Choir Company en Ben Ketting. De fondsen werden door het NCDO verdubbeld. Dit is in samenwerking met stichting Kerkenbedrijf georganiseerd.

kindersponsorproject_rakops_ije_rotterdamDoor betere mogelijkheden voor onderwijs hebben de kinderen in Botswana uitzicht op een betere toekomst. Om die reden hebben wij een school gebouwd in Rakops. Helaas kunnen niet alle ouders onderwijs bekostigen voor hun kinderen. Om deze kinderen ook een kans te geven hebben wij een sponsorproject opgezet in het stoffige dorpje Rakops.

Voor maar €15,-* per maand geeft U die kinderen ook een kans op een betere toekomst.

Met uw gift wordt niet alleen het schoolgeld van de kinderen betaald, maar ook de bijbehorende maaltijden die de kinderen op school krijgen. Voor sommigen is dit de enige maaltijd van de dag.

Help de kinderen door sponsor te worden, klik hier en vul het formulier in.

* per jaar wordt eenmalig €6,- voor administratiekosten gevraagd, zodat de maandelijkse €15,- volledig voor het kind gebruikt kan worden.

Voor een sponsoring kunt u ook mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Die kunnen overgemaakt worden op het onderstaande rekeningnummer. Dit geld wordt voor de nodige school- en lesmaterialen gebruikt.

Maak uw gift over op rekeningnummer: 1379 28 106, onder vermelding van ‘Steun Sponsorproject’.

Onze lopende projecten vinden plaats in Botswana. Veel mensen associëren Botswana met diamanten, mooie wildparken en uitstekende jachtvelden. Ook is het land economisch en politiek vrij stabiel. Toch heeft het land een donkere schaduwzijde.

Niet alleen heeft Botswana het hoogste AIDS-besmettings-percentage ter wereld, maar kent het naast Brazilie de grootste kloof tussen rijk en arm.

52% van de bevolking is HIV-aids besmet. En door het hoge sterftecijfer onder volwassenen is 50% van de inwoners jonger dan 15 jaar! En het lijkt alleen maar slechter te worden.

De vele aidswezen en andere kansarme kinderen hebben onze hulp hard nodig. Onder de verschillende projecten kunt u lezen wat wij doen en hoe u kunt helpen!


Contact informatie

Stichting Build on a Rock
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE  Barendrecht

T. +31 (0)6 504 87 250
E. info@buildonarock.nl

Rekeningnummer: 13.79.28.106
IBAN code:NL88RABO0137928106
BIC code: RABONL2U

 

ANBI erkenning

logo-anbi
Doneren met ideal

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Download Jaarverslag 2012

Inschrijven Nieuwsbrief