Newsletter Item
Edition 2013-07-03 19:23:23
News on a Rock 18

News on a Rock

Jaargang 5 * Uitgave 3 * juni 2012

Het jaar is bijna ten einde. Hier in Nederland is het koud, maar in Botswana genieten de kinderen van de zomer-vakantie. En die vakantie is ook nodig, want de tempraturen lopen hoog op.
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de huidige stand van zaken in Botswana. Vorige maand is onze voorzitter, Regardt Krüger, op bezoek geweest bij de scholen in Rakops en Xere.

Watertekort

Het is een watertekort in Xere en Rakops. Door de reorganisatie binnen de Botswaanse regering is het waterbeheer niet meer in handen van de lokale regering, maar wordt het landelijk geregeld. Deze landelijke organisatie heeft vervolgens een 100 kilometer lange waterpijp, bovengronds aan laten leggen. Deze oplossing werkt helaas niet, de pijp gaat regelmatig kapot. Hierdoor moeten de mensen bijna dagelijks water gaan halen in een naburig dorp waar ze een eigen water gat hebben. De mensen hebben water niet alleen nodig om te drinken, maar ook voor het bouwen. John wil daarom graag een waterpomp kopen, zodat hij water uit de rivier kan pompen. Dit water kan voor bouwwerkzaamheden gebruikt worden. Ook wil hij een zandfilter maken, zodat ze eventueel het rivierwater kunnen filteren of zodat ze een eigen water gat kunnen boren en dat water kunnen filteren.

 

Xere

Het bouwen heeft een tijd lang stil gelegen wegens het watertekort. De planning is om in januari, na de vakantie, verder te gaan met bouwen. Het toiletblok heeft hierbij een hoge prioriteit. In de vakantie wordt een deel ven de school gebruikt voor kerkdiensten.

 

Zandzakkenbedrijf

John is bezig met het opzetten van een bedrijfje in Xere. Hiervoor krijgt hij steun van een groot bedrijf die hier fondsen voor vrijgemaakt heeft. Het is de bedoeling dat de mensen in Xere zelf zandzakken-bouw-paketten gaan maken. In eerste instantie was het de bedoeling dat zij alleen zandzakken zouden maken, maar John heeft ook een manier gevonden om zelf de frames te maken. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dit precies opgezet gaat worden, maar waarschijnlijk ergens in 2013. Er is in Botswana al veel interesse voor dit product. Dit bedrijfje zou vervolgens de kleuterschool van financiële middelen voorzien, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. Tot die tijd zal stichting Build on a Rock de school en de kinderen blijven steunen.

 

Rakops

Er zit een grote scheur in de muur van één van de lokalen. Dit wordt veroorzaakt doordat de vloer omhoog komt. John vermoedt dat dit door water onder de grond veroorzaakt wordt. De scheur is nog geen probleem, maar als het blijft groeien kan het uiteindelijk voor instortingsgevaar zorgen. Als het inderdaad door het water wordt veroorzaakt, dan is de verwachting dat de vloer niet veel verder omhoog komt. Er is dit jaar weinig regen gevallen en de rivier wordt steeds kleiner. John houdt het nauwlettend in de gaten.

In augustus is er een grote reorganisatie binnen de Botswaanse regering geweest. Hierdoor moesten veel gezinnen in Rakops verhuizen. Daardoor zijn er sinds augustus dit jaar 20 kinderen minder die naar de kleuterschool gaan. Gelukkig zijn er aan het begin van het nieuwe jaar weer andere kinderen die naar de kleuterschool kunnen gaan.

Bakkerij

Met de bakkerij gaat het wel erg goed. Mlaki is de manager. Ze hebben dit jaar een contract gekregen van een nabijgelegen secondairy school. Hier leveren ze nu ongeveer 250 broden per dag aan. De reden dat zij nu dit contract gekregen hebben is vanwege een aanpassing in de wet, hierdoor moet een lokale bakkerij gebruikt worden. Op ten duur is het de bedoeling dat de bakkerij de kleuterschool in Rakops financieel gaat ondersteunen, indien nodig. Dit komt de continuïteit van de school ten goede.

 

WezenEr zijn gelukkig steeds minder aidswezen in Botswana, doordat de regering aidsremmers verspreidt. Hierdoor blijven ouders langer leven. Er zijn nu drie soorten medicijnen die afwisselend gebruikt kunnen worden, naarmate het lichaam van de patiënt resistent wordt voor één van de medicijnen. Gemiddeld kan een persoon 3 jaar lang één van de drie medicijnen gebruiken, voordat zij resistent worden. Er zijn echter ook gevallen bekend waar een persoon al 9 jaar lang hetzelfde medicijn gebruikt.

 

Sponsorproject

De coördinator van het sponsorproject in Rakops is ziek geweest, waardoor ze niet veel tijd kon besteden aan het sponsorproject. Inmiddels is zij geopereerd en aan het revalideren. Wanneer zij zich weer beter voelt zal zij haar werkzaamheden voor het sponsorproject weer oppakken en ons van nieuwe informatie voorzien.

 

Bruiloft

John is begin oktober getrouwd met Ntsono. Het was een grote bruiloft waar 300 tot 400 gasten bij aanwezig waren. De bruiloft werd gehouden in de kleuterschool van Rakops. Ze moesten buiten een tent opzetten, zodat alle gasten in de schaduw konden zitten. Wij wensen John en Ntsono een gelukkig en gezegend leven samen!

 

Postzegels

Wij blijven betrokken bij de continuering van de school in Xere. U kunt hier o.a. aan bijdragen door het aanschaffen van onze speciale Build on a Rock postzegels. Deze zijn te bestellen zijn via onze website.

2012 is een goed jaar geweest voor de kinderen in Rakops en de inwoners van Xere. De scholen brengen vreugde in deze gemeenschappen en hoop op een betere toekomst. De werk-zaamheden verlopen vaak moeizaam, maar het enthousiasme van de bevolking blijft groot. Wij willen u daarom danken voor de steun die u het afgelopen jaar hebt gegeven aan deze mensen.

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter