Newsletter Item
Edition 2013-07-03 19:26:09
News on a Rock 19

News on a Rock

Jaargang 6 * Uitgave 1 * juli 2013

In Nederland is het zomer en komt de grote vakantie er aan, maar in Botswana is het winter (met beter weer dan in Nederland) en gaan de werkzaamheden gewoon door. John Walters en zijn vrouw Ntsono maken zich op voor een bezoek aan Europa. En de stichting kijkt uit naar nieuwe projecten.

Xere

De laatste handen zijn gelegd aan de af-ronding van de kleuterschool en het toiletblok in Xere. De komende maand zal begonnen worden met de inrichting van de lokalen. Daarna kan met de lessen begonnen in deze prachtige, nieuwe school. De ouders en kinderen zijn erg enthousiast en trots op de school waar zij zelf aan hebben meegebouwd.

Xere

Speeltuin

Een bedrijf uit Amerika heeft een complete speeltuin gedoneerd aan de school in Xere. Deze is inmiddels geïnstalleerd naast het kleuterschoolgebouw. Bij de opening van deze speeltuin waren maar liefst 70 kinderen aanwezig. Niet alleen kinderen uit Xere, maar ook kinderen uit het naburige Rakops maakten met veel plezier gebruik van deze nieuwe speeltuin.

Speeltuin

Rakops

Het werk op de kleuterschool in Rakops verloopt goed. De kinderen genieten iedere dag van de lessen en van de maaltijden die zij daar ontvangen. Goede maaltijden zijn van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alle gezinnen in Rakops kunnen daar echter in voorzien, daarom is dit een belangrijk onderdeel van de kleuterschool. Daarnaast is de school een veilige en gestructureerde plek voor de kinderen, waar zij zichzelf kunnen zijn.

Rakops

Basisschool in Rakops

De directie van de kleuterschool in Rakops heeft plannen om ook een basisschool op te zetten voor de kinderen die te oud worden voor de kleuterschool. Het basisonderwijs in Botswana wordt door de regering aangeboden. Echter het niveau van het onderwijs in de agrarische streken, zoals Rakops, is zeer laag. Veel docenten hebben zelf nauwelijks een goede opleiding gevolgd. Het idee is om op het terrein van de kleuterschool een derde gebouw neer te zetten, waar basisonderwijs gegeven kan worden. Het bestuur van de stichting onderzoekt of Build on a Rock hier een rol in kan spelen.

Basisschool Rakops

Zandzakkenbedrijf

Zandzakkenbedrijf

Er staan nu zes speciale naaimachines in Xere, waarmee zandzakken gemaakt kunnen worden. Ook het benodigde houten frames wordt nu in Xere gemaakt. De Botswaanse regering is nog steeds erg enthousiast over deze bouwmethode en onderzoekt de mogelijkheden om hier gebruik van te maken. Het is de verwachting dat dit zandzakkenbedrijfje op termijn de financiële continuïteit van kleuterschool kan bewaren, zodat alle kleuters in Xere daar naar school kunnen.

Voedingscentrum Mozambique

Voedingscentrum Mozambique

Het Amerikaanse bedrijf dat in Xere heeft geholpen met het opzetten van het zandzakken-bedrijfje heeft direct een bestelling geplaatst voor het bouwen van een voedingscentrum voor wezen in Mozambique. Hier hebben zij met succes het centrum kunnen bouwen. Niet alleen stelde deze methode hen in staat om snel te bouwen, maar ook de plaatselijke, ongeschoolde bevolking kon helpen met de bouw.

Bezoek aan Nederland

Het Amerikaanse bedrijf dat in Xere heeft geholpen met het opzetten van het zandzakken-bedrijfje heeft direct een bestelling geplaatst voor het bouwen van een voedingscentrum voor wezen in Mozambique. Hier hebben zij met succes het centrum kunnen bouwen. Niet alleen stelde deze methode hen in staat om snel te bouwen, maar ook de plaatselijke, ongeschoolde bevolking kon helpen met de bouw.

Bezoek aan Nederland

Donatie Dockwise

Via deze weg willen wij ook Dockwise bedanken voor de gulle gift welke gebruikt zal worden voor de inrichting van de kleuterschool in Xere. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief hier foto’s van te kunnen plaatsen. Dergelijke giften maken het mogelijk dat de kinderen gebruik kunnen maken van goede faciliteiten. Namens de kinderen, bedankt!

Postzegels

Wij blijven uiteraard betrokken bij de continuering van de school in Xere. U kunt hier o.a. aan bijdragen door het aanschaffen van onze speciale Build on a Rock postzegels. Deze zijn te bestellen zijn via onze website.

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter