Newsletter Item
Edition 2010-11-12 19:22:21
News on a rock 10

Jaargang 3 * kwartaal 1 * april 2010

Beste Bezoeker,

Voor u heeft u de eerste nieuwsbrief van 2010. Met het versturen van deze nieuwsbrief bestaat Stichting Build on a Rock al weer drie jaar. Deze afgelopen jaren is er heel veel werk verzet in Rakpos en gaan we in dit jaar hard aan de slag in !Xere.

!Xere
In !Xere vorderen de voorbereidingen gestaag. Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is als het goed is het heetste deel van de zomer voorbij en wordt op geleide van de temperatuur langzaam het werk weer opgepakt.John, Michael en Barbara zijn alle drie druk in zowel Rakops als !Xere, dus onze hulp in september zal zeker op prijs worden gesteld!

Training leerkrachten
Toen er enkele jaren geleden gestart werd met de bouw in Rakops, was het al de bedoeling om ooit iets te doen voor de Bosjesmannen San (!Xere). Het oorspronkelijke idee voor een kleuterschool komt zelfs daar vandaan. Echter vanwege heel veel verschillende factoren zijn we eerst in Rakops begonnen en is nu de tijd aangebroken dat we echt wat voor de San kunnen gaan doen!Het geld wat we nu inzamelen (€50.000,-) is slechts voor de bouw van het kleuterschoolgebouwtje.Verderop kunt u lezen hoe ver we inmiddels met dit bedrag zijn. Er is echter natuurlijk ook geld nodig om de leraressen van onderwijs te voorzien in hun eigen kliktaal en Engels en Setswana. Op deze manier kunnen de San kleuters pas een echte aansluiting maken naar het primaire onderwijs. Voor dit curriculum is dhr Langejan (Rotterdam) al jaren bezig geweest en heeft met verschillende kerken in Rotterdam Zuid en via Kerk in Actie hier zelfs al geld voor opgehaald. Dit geld is tijdelijk opgeslagen bij de Bakamoso Trust (gevestigd in D'kar), waar ze de leraressen kunnen trainen. Destijds was deze opleiding nog niet geaccrediteerd en omdat het project in !Xere toen nog niet van de grond kon komen (wegens toewijzing van het grondgebied en overheidsinstanties die de tekeningen kwijt waren) is alles op een lager pitje gezet. Nu wordt opnieuw bekeken of deze Trust een goede trainingsoptie zou zijn. In ieder geval is het geld wat destijds geschonken is, nog beschikbaar!

Financieel nieuws
Voor de bouw van de school in !Xere is minimaal €50.000,- nodig. Dit project hebben we voorgelegd aan het NCDO en zij willen alle binnenkomende bedragen tot €25.000,- verdubbelen. Deze €50.000,- is echter een schatting tegen de huidige prijzen. In Rakops zagen we bijvoorbeeld in twee jaar tijd de prijzen voor de bouwmaterialen verdubbelen. Zeker in de huidige tijd van economische onzekerheid houden we er rekening dat de bouw wel eens meer dan de beraamde €50.000,- zou kunnen kosten.Maar in eerste instantie gaan we hier niet vanuit en zijn we al flink op weg om het benodigde geld in te zamelen; we zijn onlangs de €20.000,- gepasseerd!

Fondswervingsactiviteiten
De activiteiten om geld in te zamelen voor het !Xere project zijn eind 2009 van start gegaan met het Kerstdiner. Sinds die avond bleven ook de particuliere giften binnendruppelen. Hartelijk bedankt hiervoor!

Dockwise
Er bleken echter ook bedrijven geïnteresseerdin het sponsoren van de school in !Xere. Zo mochten we begin maart een cheque ter waarde van €10.000,- van Dockwise in ontvangst nemen. Jan de Jonge, coördinator van het sponsorproject en werknemer, nam deze cheque in ontvangst:

CPJ toneel
In maart zijn er ook een viertal toneelvoorstellingen gehouden door de Christelijke Plattelands Jongeren (CPJ) in verschillende dorpen in de Alblasserwaard.Twee van de toneeldeelnemers staan op de lijst om mee te gaan naar Botswana en zij hebben het voor elkaar gekregen dat de opbrengst van de avonden is geschonken aan Build on a Rock. Alle bezoekers, medewerkers en spelers worden hartelijk bedankt voor hun inzet!

Concert Jan pak de Leuning
Afgelopen vrijdag heeft het mannentrio Jan pak de Leuning een benefietconcert in de Lockhorst te Sliedrecht gegeven, samen met de Balcony Players in het voorprogramma. Bij de entree werden de bezoekers verwelkomd met koffie of thee met een traktatie en voor de kinderen was er snoep.Het is een succesvolle en zeer gezellige avond geworden. Alle sponsoren, artiesten, medewerkers en de bezoekers worden hartelijk bedankt!

Geplande activiteiten
Op Koninginnedag, vrijdag 30 april, zal Build on a Rock met een kraampje staan op de Vrijmarkt op het entrepot gebied in Rotterdam.Op zaterdag 8 mei staat Build on a Rock weer op de jaarlijkse braderie van Bleskensgraaf. Hier zullen Afrikaantjes voor Afrika verkocht worden en kunt u tegen een zacht prijsje uw auto laten wassen.

Tot slot
De volgende nieuwsbrief zal de laatste nieuwsbrief zijn voordat we vertrekken naar Botswana. Hierin zal nader toegelicht worden hoe u de school in !Xere structureel kunt ondersteunen via Vrienden van Build on a Rock. Op deze manier wordt de hele school, inclusief haar leraressen gesponsord en dus niet de kinderen individueel.We hopen u binnenkort bij één van onze acties te ontmoeten!Namens Stichting Build on a Rock.

News on a Rock verschijnt één keer in het kwartaal. De volgende editie komt in juli dit jaar uit.

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter