Newsletter Item
Edition 2010-11-12 19:22:50
News on a rock 11

news-on-a-rock

Jaargang 3 * kwartaal 2 * augustus 2010

Deze nieuwsbrief is de laatste nieuwsbrief voor ons daadwerkelijke vertrek naar Botswana. Hierin willen we u onder andere berichten over de laatste acties en de reisplannen. Maar eerst goed nieuws over de financiën.

Het bedrag is bereikt!

Allereerst willen we beginnen met het geweldige feit dat de beoogde €25.000,- binnen is! We zitten er zelfs ruim overheen! Momenteel maken we alle papieren voor de verdubbeling van het NCDO in orde, zodat we met ruim €50.000,- naar Botswana kunnen vertrekken. Verderop in de nieuwsbrief zult u zien hoe een gedeelte van dit bedrag al is besteed aan de voorbereidingen van de bouw. Eerst geven we u een update van de laatste acties, die ervoor zorgden dat het beoogde bedrag binnen is gekomen.

De laatste acties

65Op 30 april stond St. Build on a Rock met en standje op de vrijmarkt in Rotterdam. Hier werd allerlei verschillende waar, waaronder veel verschillende wijnen, verkocht.

Op 8 mei was er ook een kraam op de braderie in Bleskensgraaf. Hier werden onder andere Afrikaantjes voor Afrika’ verkocht en was de gelegenheid gecreëerd om auto’s tegen een zacht prijsje te laten wassen:

Iedereen die hieraan meegewerkt heeft, door bijvoorbeeld spullen te geven, achter het kraampje te staan, auto’s te wassen en nog veel meer: hartelijk bedankt voor jullie onvermoeibare inzet!

Naast deze acties zijn er nog meer fondsenwervingsactiviteiten geweest, waaronder een sponsorloop op basisschool De Kristal te Dordrecht en een zomerfeest op een basisschool te Haarlem. Iedereen hartelijk bedankt voor ieders bijdrage voor de benodigde €25.000,-!

Start van de bouw in !Xere

Van de reeds binnengekomen giften hebben we al een deel over kunnen maken naar Botswana. John heeft hier materialen van kunnen kopen waardoor er een begin gemaakt kon worden met de grondwerkzaamheden:

De foto hieronder laat zien hoe mooi het gebouw in Rakops is geworden. Het is de bedoeling om dit in !Xere ook te bewerkstelligen:

Dat deze bouw een heel verschil is met de huidige behuizing van de San, illustreert onderstaande foto van het onderkomen van een compleet gezin. Uiteraard hebben deze mensen net zoveel recht op voorbereidend onderwijs als de mensen in Rakops. Hiervoor willen we ons in september dan ook graag inzetten.

3

2 1
Grond gereed maken voor de bouw Klaslokaal in Rakops Hutje van de San

De reis

Op 13 september 19:10 uur hopen we van Schiphol te vertrekken om de volgende dag om 11:25 uur in Johannesburg aan te komen. Onze terugreis zal 5 oktober 20:30 uur zijn, met aankomst op 6 oktober 11:25 uur. Beide vluchten gaan via Madrid.

Het reisgezelschap bestaat uit 20 deelnemers. Via Zuid Afrika zullen we per bus naar Rakops vertrekken om daar ongeveer 10 dagen hard te kunnen werken aan het project in !Xere.

Met onze aanwezigheid in !Xere hopen we de San op weg te helpen met de bouw van het schooltje. Dit willen we niet alleen doen met het opgebrachte geld, maar ook met de handen. Op deze manier maken we van heel dichtbij kennis met de manier van leven van de San. Ons verblijf daar zal ons wederom stil doen staan bij het rijke leven wat we hier in Nederland leiden.Aansluitend aan deze werkperiode willen we de vakantie op een ontspannen manier afsluiten. Zo zullen we naar het Noorden, naar de Okavango Delta reizen en het wildpark Chobe. Op de terugreis zullen we bij oude vrienden van een eerder project in Johannesburg langs gaan. Het is belangrijk te melden dat de gehele reis op eigen kosten van de deelnemers geschied. De ontvangen gelden voor het project gaan voor de volle 100% naar de San!

Om de laatste details van de reis door te spreken, is er, aansluitend aan een kerkdienst in de Koningskerk, een laatste groepsbijeenkomst gepland.

Vrienden van Build on a Rock

Voor de school in !Xere is het organisatorisch niet mogelijk om individueel een financieel sponsorplan op te zetten. De school heeft echter wel structurele financiële steun nodig. Hiervoor hebben we ‘Vrienden van Build on a Rock’ in het leven geroepen. Op deze manier kunt u voor een bepaalde tijd een vast bedrag maandelijks / (half)jaarlijks doneren en hiermee de hele school ondersteunen. Zo voorziet u in lesmateriaal, maaltijden, salaris van de leraressen en andere onkosten van de school.

Voor meer informatie, zie: www.buildonarock.nl

Tot slot

De volgende nieuwsbrief zal de eerste nieuwsbrief zijn nadat we weer terug zijn uit Botswana. Hierin zal verslag van de reis en de vorderingen van het project gedaan worden.

Stichting Build on a Rock,
Redactie News on a Rock / Secretariaat info@buildonarock.nl
News on a Rock verschijnt één keer in het kwartaal.
De volgende editie komt in oktober dit jaar.

footer

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter