Newsletter Item
Edition 2011-04-11 20:44:37
News on a rock 14

news-on-a-rock

Jaargang 4 * kwartaal 1 * april 2011

Deze nieuwsbrief is de eerste brief van het nieuwe jaar. Deze uitgave zal o.a. berichten hoe de bouw in !Xere is verder gegaan, na de windhoos en de verkeerde zandzakken van afgelopen winter.

!Xere kampt met tegenslag

In november heeft er een flinke windhoos over Rakops en !Xere geraasd. Hierdoor waren van veel verschillende huizen de daken eraf geblazen en andere materialen vernield. De laatste maanden van 2010 stonden dan ook in het teken van wederopbouw van beide dorpen.
Na de wederopbouw is het werk in !Xere, de bouw van de kleuterschool, weer opgepakt. Echter een groot gedeelte van de gevulde zandzakken bleek van verkeerd formaat. Nadat de juiste zakken besteld en gearriveerd waren, kostte het nog enige tijd eer dat deze zakken ook weer gevuld waren. Gelukkig konden alle zakken van deze tweede levering wel allemaal gebruikt worden voor de bouw.

!Xere bouwt weer verder

Na de vertraging is de bouw weer in volle gang gezet. Het frame van de buitenmuren werd verder gevuld en er werd een begin gemaakt met het frame van het dak. Hieronder is te zien hoe de buitenmuren verder opgevuld worden met zandzakken.

3

Na enige tijd was het ook mogelijk om de binnenmuren verder op te vullen. Op de volgende foto is dit goed te zien, evenzo het frame van het dak. Dit geheel rust op de buitenmuren en de balken die op de binnenmuren liggen. Het geheel is geïsoleerd tegen zowel de felle zon van overdag als de nachtelijke kou van de woestijn.

1

Als de binnenmuren klaar zijn en het dakframe geïsoleerd is, kan het bedekt worden met golfplaten.

2

Afwerking buitenkant

Om het houten frame met de zandzakken te beschermen, wordt het aangesmeerd met cement. Op deze manier worden de muren extra geïsoleerd en krijgt het gebouw nog meer stevigheid. Een tweede bijkomstigheid is dat nu de muren geschilderd kunnen worden in vrolijke kleuren.
Eind januari deelt John ons mede dat het dak erop en het plafond erin zit. Het stucen van de muren is bijna klaar.

Afwerking binnenkant

Nadat de buitenkant is afgewerkt, kan er begonnen worden met de binnenkant. De binnen muren worden, net zoals de buitenmuren, afgesmeerd met cement. Vervolgens worden de kozijnen verder afgewerkt en begint het er al echt als een school uit te zien!

4

__
Het Sanhutje

In de vorige nieuwsbrief stond er een foto van een experiment van deze bouwmethode volgens de San traditie. Ook dit hutje is verder afgebouwd met zandzakken en daarna met cement gestuct:

5

Tot nu toe lijkt de huidige bouwmethode zowel voor een rechthoekig gebouw als voor de traditionele San-bouw een succes. Misschien zit hier toekomstmuziek voor de San gemeenschap in?

Eigen zandzakkenfabriek

Gezien het goede materiële resultaat van deze bouwmethode en de grote sociale betrokkenheid van de ongeletterde locale bevolking, denkt John erover na om misschien een fabriek te starten in !Xere of Rakops. Het vullen van de zandzakken kan iedereen doen, echter de bevoorrading van de zakken is het grootste probleem. Hij denkt na over een methode om de zakken ook plaatselijk te laten maken.
Omdat op de traditionele San manier gebouwd kan worden, is er geen houten frame nodig. Indien de zandzakken dus locaal gefabriceerd kunnen worden, betekent dit dat de bouw in volledige zelfvoorzienend kan worden. Op deze manier kan er zelfstandig, zonder de traditionele manier van wonen te schenden, gewerkt worden aan betere behuizing.

De eerste bedrijfscontouren

Het hoofd van de plaatselijke overheid heeft met John overlegd en is erg geïnteresseerd in een mogelijk bedrijf.
John heeft contact gehad met het bedrijf wat de houten frames produceert. Zij zijn op zoek naar een nieuwe leverancier voor hun zandzakken en zijn erg blij als John het voor elkaar zou kunnen krijgen om hen te voorzien van de benodigde zandzakken. Dit zou ook leveringen in Zuid Afrika betekenen.
John heeft tevens van de huisvestingsvereniging van Botswana de vraag gekregen om op proef een huis te bouwen om de bekijken of de nieuwe boutmethode mogelijk gebruikt kan worden voor meerdere huizen in de toekomst.
John heeft geleerd van de tegenslag met de zandzakken en bekijkt nu de mogelijkheden om de zakken dicht te laten smelten, in plaats van te naaien. Deze machines zijn namelijk beter bestand tegen het droge, zanderige klimaat in de woestijn.
John gaat de komende maanden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een fabriek op te zetten. Afhankelijk van de uitkomst zullen wij kijken of Build on a Rock hier een (financiële) bijdrage aan kan leveren.


John komt in de zomer naar Europa

Nu de grote lijnen van het kleuterschooltje klaar zijn, kan John zich toeleggen op de voorbereidingen voor Pasen en de plaatselijke vieringen. Daarna gaat John zich richten op zijn verlof naar Europa. Misschien kan hij ook enkele dagen naar Nederland komen, we houden u op de hoogte!

 

 

 

 

 


Tot slot

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.buildonarock.nl

Stichting Build on a Rock,
Redactie News on a Rock / Secretariaat info@buildonarock.nl
News on a Rock verschijnt één keer in het kwartaal.

footer

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter