Newsletter Item
Edition 2011-08-23 18:28:26
News on a Rock 15

news-on-a-rockJaargang 4 * kwartaal 3 * augustus 2011


Tijdens de vakantieperiode in de zomermaanden staat alles op een laag pitje. Het werk in Botswana, waar het nu winter is, gaat echter door. John Walters heeft begin juli een kort bezoek aan Nederland gebracht en heeft ons verteld over de voortgang van de projecten..


Kleuterschool Rakops

Sinds de opening van de school in Rakops in 2009 is de groep kinderen die naar school gaan gegroeid tot 70 kinderen. Er zijn momenteel drie docenten en drie assistenten aan het werk. In Botswana is het verplicht dat er voor iedere 25 kinderen een gekwalificeerde docent en een assistent aanwezig zijn. Eén van de assistentes denk er over na om ook een docentenopleiding te volgen. Wanneer zij deze afgerond heeft kan de groep uitgebreid worden naar 100 kinderen. Van de 70 kinderen betaalt ongeveer 2/3 schoolgeld. De overige kinderen, voornamelijk wezen, worden gesponsord door mensen uit Nederland. Door deze constructie krijgen ook kansarme kinderen het uitzicht op een mooie toekomst. Helaas heeft deze financiële constructie ook een keerzijde. Het budget laat geen ruimte voor luxe en de lonen zijn laag.

image002

Diamanten

De export van diamanten, welke vooral naar de VS ging, is door de financiële crisis drastisch afgenomen. Vanwege de hoge inkomsten van diamanten en om de economie te stimuleren heeft de Botswaanse overheid in het verleden twee mensen in dienst genomen om die het werk van één persoon te doen. Omdat deze luxe positie nu is veranderd, is de overheid gedwongen om mensen te ontslaan. Ook worden eten en brandstof wordt steeds duurder. En dit is vooral te merken in de agrarische gemeenschappen als Rakops en Xere. Het transport van voedsel en bouw-materialen naar deze afgelegen streken is nu vaak duurder dan de producten zelf. Daar heeft de nieuwe kleuterschool in !Xere de afgelopen maanden nadeel van ondervonden.

image004

De bruiloft

De reden van John’s bezoek aan Nederland was niet alleen om ons bij te praten over de situatie in Botswana. Onze secretaris Wilma is begin juli namelijk getrouwd met Bas de Winter. Het was een geweldige bruiloft en wij wensen hen samen een hele mooie toekomst toe!

 

image012

__

!Xere

De bouw van de school is goed gevorderd: het dak zit erop en de muren zijn gepleisterd. De muren worden nu geschilderd. Vervolgens zullen de deuren geplaatst worden en tot slot wordt de elektriciteit aangesloten. Als dat af is dan kan er begonnen worden met de inrichting van de school en de bouw van het toiletblok. Dit gebeurd wel later dan gepland.

image006

 

Helaas heeft de bouw een vertraging van ongeveer 3 maanden opgelopen doordat er verkeerde zandzakken zijn geleverd. In het oorspronkelijke ontwerp voor de school werd er uit gegaan van het gebruik van stenen, dit is later echter aangepast voor zandzakken. Dit had als groot voordeel dat de lokale bevolking zelf kon meewerken aan de bouw. En dit is een groot succes gebleken. Het hele dorp is trots op de school.

image008

 

Zandzakken

Het was even spannend of de locale overheid deze methode van bouwen goed zou keuren, omdat de vergunningen aangevraagd waren voor een stenen gebouw. Gelukkig is het project erg gezegend. Alles is goedgekeurd en ook de overheid is zeer geïnteresseerd. Het is namelijk zo dat de president van Botswana opdracht heeft gegeven om te zoeken naar alternatieve bouwmethoden voor de bouw van standaard huizen voor ambtenaren. Een hoge delegatie van architecten is op bezoek geweest in !Xere en John werd gevraagd een presentatie te geven in de hoofdstad Gaberone. Voor deze bijeenkomst was 45 minuten gepland, maar duurde uiteindelijk twee uur! Iedereen was bijzonder enthousiast en John onderzoekt de mogelijkheden voor de productie van de zakken in !Xere. Deze ontwikkeling kan mogelijk zorgen voor een drastische inkomstengroei in !Xere. Dat zou vervolgens de school en uiteindelijk de kinderen ten goede komen.

image010

 

Er is ook gepraat over de bouw van simpele huizen voor de mensen in !Xere. John heeft een experiment uitgevoerd om een rondavel, een rond huisje, te bouwen van zandzakken.

De kosten voor een dergelijk huisje liggen aanzienlijk lager dan huizen van steen. Tevens sluit het beter aan bij de huidige bouwwijze, namelijk door het veelvuldig gebruik van natuurlijke materialen. Wellicht kan de stichting hier in de toekomst iets voor betekenen.

Verder blijven wij betrokken bij de bouw van de school in !Xere. Vanwege de hoge transport-kosten van materialen heeft de school niet genoeg fondsen voor de afronding en inrichting van de school. Eén van onze nieuwste fondsen-wervingsacties is de verkoop van speciale Build on a Rock postzegels, welke te bestellen zijn via onze website.

Tot slot

Voor meer informatie en postzegels kunt u terecht op onze website:http://www.buildonarock.nl

Stichting Build on a Rock,
Redactie News on a Rock / Secretariaat info@buildonarock.nl
News on a Rock verschijnt één keer in het kwartaal.

footer

Contact information

Build on a Rock Foundation
Willem Alexanderplantsoen 30
2991 NE Barendrecht

Phone: +31(0)6-50487250
Email: info@buildonarock.nl

Bank account: 13.79.28.106
IBAN: NL88RABO0137928106
BIC: RABONL2U
KvK registration: 24412784
RSIN: 8178.14.322

Sponsor van Build on a Rock

logo_ije_rotterdam

Subscribe Newsletter